Alla våra tjänster

Vad vi erbjuder

Direktrekrytering

Vi har rekryteringskonsulter inom flera specialområden med lång erfarenhet inom rekrytering och ledande befattningar i både större och mindre företag. Vår professionella metodik, vår långa erfarenhet och vårt breda nätverk ger oss den spetskompetens som är nödvändig för att kunna lösa ditt kompetensbehov. Vår researchavdelning har samtidigt lång erfarenhet av att systematiskt kartlägga marknaden och hitta de bästa kandidaterna.

Läs mer

Hyr in personal

Att hyra in personal är ett flexibelt och effektivt sätt att lösa tillfälliga arbetstoppar, stigande orderingång, sjukdomar, föräldraledigheter, semestrar mm. och på samma gång sänka de fasta kostnaderna. Vi erbjuder personal inom bland annat lager, industri, kundservice, IT, ekonomi och försäljning.

Läs mer

Organisationsutveckling

Våra organisationskonsulter har lång erfarenhet från ledande positioner inom både små och stora företag. Vi vet vad som krävs för att genomföra det förändringsarbete ert företag behöver för att kunna utvecklas. Att få en organisation att fungera optimalt är ett ständigt pågående arbete. Det gäller att våga ändra beteende för att kunna uppnå nya målsättningar.

Läs mer

Aktiv karriärutveckling

Vi erbjuder konstruktiv hjälp på individnivå åt företag som står inför förändringar på personalområdet. När en anställning av olika anledningar måste förändras, eller om möjligheter till fortsatt samarbete är uttömda, då hjälper vi er. Vi arbetar aktivt med arbetsmarknadens olika parter i syfte att finna positiva lösningar för alla inblandade. 

Läs mer