November 2, 2019

Vi erbjuder nu även internationell kompetens!

Vi arbetar aktivt med att hitta den bästa lösningen till våra kunder och har därför utökat vår kompetensanskaffning även utanför landets gränser. Detta kan vi göra tack vare vårt systerföretag TopSkill som är etablerade i Polen.